הגישו קורות חיים

הגשת מועמדות למי שאינו סטודנט/ית או בוגר/ת המרכז האקדמי לב, לא תתאפשר.